Nhà “ba chung” bùng phát, hệ lụy ai gánh?

Nhà “ba chung” bùng phát, hệ lụy ai gánh?

Nhà “ba chung” bùng phát, hệ lụy ai gánh?

TIN TỨC & VIDEO CLIP

Các Trường Hợp Chia Thừa Thế

Chia thừa kế có ba trường hợp: Chia thừa kế theo di chúc; chia thừa kế theo pháp luật và chia thừa kế khi có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế.