"Cưỡng chế" đất nông nghiệp phân lô trái phép: nhiều người phản ứng

"Cưỡng chế" đất nông nghiệp phân lô trái phép: nhiều người phản ứng

"Cưỡng chế" đất nông nghiệp phân lô trái phép: nhiều người phản ứng

TIN TỨC & VIDEO CLIP

Các Trường Hợp Chia Thừa Thế

Chia thừa kế có ba trường hợp: Chia thừa kế theo di chúc; chia thừa kế theo pháp luật và chia thừa kế khi có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế.